Transparantie – Goed Bestuur

De Stad Brussel heeft besloten om een ambitieuze en onuitgegeven hervorming van goed bestuur te lanceren, betreffende haar werking en meer bepaald haar structuren. De vzw Prosport Brussel werkt samen met de veschillende diensten van de Stad Brussel en houdt zich eveneens aan deze hervorming.
Om beter aan deze ambitie van verandering te beantwoorden, is de hervorming vastgelegd in deze belangrijke hoofdlijnen:
– Goed bestuur
– Transparantie

Raad van bestuur & Algemene vergadering Prosport Brussel
– Leden:

– Transparantie van mandaten en bezoldigingen:

Activiteitenverslag:
Bestuurlijke overheid:
To be confirmed


Overheidsopdrachten & subsidies:

  • Inventaris van uitgevoerde studies

Niet van toepassing